Komunitné projekty

Komunitny projekt - oprava trafostanice

Trafostanica 101

Podarilo sa nám zrekonštruovať v poradí už 3 Trafostanicu v Košiciach. Skrášľujeme tak verejný priestor a tešíme ním nielen obyvateľov tohto mesta. Z pôvodne fádnej

Pomáhali sme pri Plachého míli

Ako komunita sa snažíme pomáhať, kde len vieme. Motivujeme ľudí k pohybu celoročne našimi tréningovými behmi. Boli sme oslovení, aby sme prišli dopomôcť a zapožičať

Charita

Opäť sme potešili ľudí bez domova

Po druhýkrát sa nám podarilo získať a odniesť zeleninu pre chudobných do Bernátoviec, do neziskovej organizácie OÁZA – nádej pre nový život. Opätovne sa nám

darovanie krvi

Darovanie krvi

Darovanie krvi robíme pravidelne, počas celého roka. Pandemická situácia čiastočne narušila naše darovania, no napriek tomu pokračujeme v tomto krásnom posolstve. Aj toto darovanie sa

Trafostanica

Vynovená Trafostanica T311

17.9.2020 sme oficiálne otvorili v poradí už 2. zrekonštruovanú trafostanicu v Košiciach, konkrétne na Krivej ulici. Opäť raz sme dokázali, že graffiti vedia verejný priestor

Trafostanica T624

V poradí prvá naša lastovička, premena trafostanice a skrášlenie verejného priestoru, vyšla na jednotku. Vynovenú trafostanicu si viete pozrieť na sídlisku KVP na Drábovej ulici.

Vylepšenie Historických hradieb

Naše historické hradby dlho odolávali akémukoľvek poškodeniu. Napriek tomu sa jedného dňa našiel niekto, kto nám znehodnotil časť steny. Ani to nás však neodradilo od