Charity run cake

charity cake run

Charity run cake bol pekným pripomenutím jednej skvelej akcie, s názvom CHARITY CAKE, ktorá na chvíľu zastavila corona. Charity cake spočíval v tom, že ženy zo spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia napiekli koláče, ktoré sa ponúkali za ľubovoľnú sumu. Výťažok z tohto podujatia bol zakaždým venovaný na správnu vec. Ináč to nebolo ani pri […]