Vylepšenie Historických hradieb

Naše historické hradby dlho odolávali akémukoľvek poškodeniu. Napriek tomu sa jedného dňa našiel niekto, kto nám znehodnotil časť steny. Ani to nás však neodradilo od toho, aby sme naši veľkolepú veci ešte viac vyšperkovali. Práve preto sme sa rozhodli, že našu stenu obohatíme o historický pohľad na Košice. Inšpirovali sme sa starou vedutou Košíc (rytinou […]