Historické hradby – premena zanedbaného podchodu na sídlisku KVP

Náš doteraz najväčší komunitný projekt, ktorý zapojil desiatky dobrovoľníkov a jeho realizácia trvala viac ako 3 mesiace. Išlo o vyčistenie špinavého, zanedbaného podchodu, vykonanie nutných opráv, penetrácie a následnej maľby „Historických hradieb“. Týmto projektom sme nielen skrášlili verejný priestor, ale je aj edukačný. Nájdete v ňom 13 ikon – odkazov na najväčšie udalosti Košíc, napr. […]